Sunday, December 26, 2010

சேரவாரும் செகத்தீரே..........

2 comments :

சி. கருணாகரசு said...

சேர்ந்து வெல்வீர் வாழ்த்துக்கள்.

சி. கருணாகரசு said...

அன்புடன் ஆரூரன் அவர்களுக்கு....
உங்களுக்கு குடும்பத்தினருக்கு இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.
அன்புடன் நான்....
சி.கருணாகரசு.